Är du, eller din familj,

som drabbats av luftburna föroreningar?

Det finns två sätt att vi påverkas av luftburna föroreningar.

1. Saker vi gör mot oss själva – som rökning eller vaping.

2. Andas luft som bär partiklar som skadar oss.

Vi kan hjälpa

du upptäcker hur du kan minska effekterna luftburna föroreningar har på dig.

Hur man kan minska effekterna luftburna föroreningar har på dig?

Luftburen förorening förkortar livet för människor som måste leva med det. Men dess effekter kan minskas genom att strategier sätt att minska den skada den gör för våra barn, våra släktingar och oss själva.

För att göra detta måste vi veta vilken skada som för närvarande görs mot oss själva.

NISAD's
ELK-Health
Pollution
Strategy

Det finns gott om anordningar som mäter mängden föroreningar i luften – men NISAD:s strategi för föroreningsbekämpning av elkhälsa mäter hur mycket skada som varje enskild person upplever – och sedan utarbetar sätt som minskar skadorna.

ELK.Health: our revolutionary clinics and programmes

We work with stress, anxiety, depression and many conditions where behaviour change can make a difference.   

Anxiety

Alleviating the distress of anxiety so we feel we can cope again.

Anxiety

Alleviating the distress of anxiety so we feel we can cope again.

We are Pioneers

Fighting for better emotional and physical health

Globally. Locally. Affordably.

BFM - Body-Fat Management

Size is not about weight. Throw away the scales! The revolutionary NoWeigh programme.

Story-based Clinical Methodology

Humans have always told stories to pass on learning. With this approach, we can find learning new skills easier.

Depression

Depression can rob us of all hope.  Let's take our lives back.

Stress

Feeling too much pressure?  We can learn to skilfully manage our stress.

The story of Erik the elk

Erik is the star of a lot of our stories and animations.  Find out about Erik's own story and ELK.Health.

Health challenges are like buses

...often more than one come along at once.
We look at the whole story.  Why do we study what we study?

Emotional Health

What is emotional health and why is it so important?

CalmBaby

Stress in pregnancy is a modern challenge that requires specialist treatment.

The latest research and the work we're doing

The latest research and the work we're doing