Sömn

Nidra

Sömnen har en enorm effekt på allt i våra liv. Om vi är utvilade har vi mer mental och fysisk uthållighet och högre produktivitetsnivåer. Vi kan vara mer känslomässigt motståndskraftiga och kognitivt kreativa

Långsiktiga sömnproblem påverkar vår hälsa negativt, vårt humör, våra tankar – verkligen, vår dagliga existens. Brist på sömn är en kropp stat (även om det kan ha en enorm skadlig effekt på vårt psykologiska tillstånd). Vi arbetar med både de biologiska och psykologiska influenser som leder till dålig sömn.