Vad är NISAD

ELK-klinikerna och ELK-programmen är skapade av The National Institutes for Stress, Anxiety & Depression – känd som NISAD – men de handlar om mycket mer än stress, ångest och depression!

Så vad är NISAD – och vad gör det? Det är inte ett hälsoföretag – det är ett socialt företag med attityd som skapar en global hälsorevolution!

VAD SKA VI GÖRA?

Vi kommer att ge känslomässigt stöd – särskilt när beteendeförändringar behövs – som är överkomliga och lokala.

HUR SKA VI GÖRA DET?
Genom:

Forskning

Online Kliniker

Ansikte mot ansikte Kliniker

Program som innehåller appar och spel.

VILKA METODER KOMMER VI ATT ANVÄNDA?

Våra metoder verktygsl[Methods and processes to bear in mind when writing:]åda

* Biomedicinsk vetenskap
* Klinisk hypnos
* Medkänsla-fokuserad terapi
* Evolutionspsykologi och psykoterapi
* Journalföring
* Medveten meditation
* Medveten rörelse
* Delar terapi

* Story-baserad terapi
* Röst dialog

NISAD-enheter

De nationella institut för stress, ångest och depression

Varje enhet kommer att ha:
1. Ett nationellt institut för stress, ångest och depression forskargrupp
2. Ett ELK-Health-program du kan gå med och njuta av hemifrån eller på jobbet,
+
3. En ELK-Health klinik när du vill ha lite "mig tid" med en kvalificerad specialist.

-[x] NISAD Anteros enhet www.nisad.org/units/anteros
Många människor tillbringar mer tid på egen hand som de skulle vilja – medan andra kämpar med att umgås.
Online Clinic: ÖPPET NU! Läs mer här

Ansikte mot ansikte Clinic: ÖPPET NU! Kolla in var här

"Anteros" – NISAD:s Online-program för personer som vill tillbringa mer tid med andra: Tillgänglig 2021

– NISAD ån[x]gest enhet www.nisad.org/units/anxiety
Ångest är en konstant eller frekvent rädsla för vad som kan hända om saker går fel. Vår ångestenhet låter dig förändras – och leva ett normalt liv, med optimism och lycka, oavsett dina omständigheter.
Online Clinic: ÖPPET NU! Läs mer här

Ansikte mot ansikte Clinic: ÖPPET NU! Kolla in var här

"Beväpnad" – NISAD:s Online-program för ångest: Finns 2021

– NISAD B[x]ody Fat Management Unit www.nisad.org/units/bfm
Det bästa möjliga stödet för att ändra dina vanor kring konsumtion och motion så att du minskar din kropp-fett permanent – så inte alls som någon diet!
Online Clinic: ÖPPET NU! Läs mer här

Ansikte mot ansikte Clinic: ÖPPET NU! Kolla in var här

"NoWeigh" – NISAD:s Online-program för Body Fat Management: ÖPPNAR JANUARI 2020

– NISAD [x]depression enheten www.nisad.org/units/depression
Om du jagas av den svarta hunden, känner ingenting är värt besväret och ansträngningen och bara inte se poängen med det hela – ELK-Health's Depression Unit kommer att vara din guide och stöd tills dessa känslor inte längre ta över dig.
Online Clinic: ÖPPNA Läs mer här

Ansikte mot ansikte Clinic: ÖPPET NU! Kolla in var här

"Harlequin" – NISAD:s Online-program för Depression: ÖPPNAR 2021

– [x]NISAD-minnesenhet www.nisad.org/units/memory
Nästan varje person på planeten någon gång i sitt liv tror att deras minne inte är vad det var – och det är oroande. Vår Minnesenhet hjälper dig att förstå hur ditt minne fungerar och hur du kan maximera dess effektivitet. Vårt program och vår klinik kommer att vara öppen för alla – från dem som bara är lite oroliga, för människor som har haft en diagnos som relaterar till deras minne.
Online Clinic: ÖPPNING HÖSTEN 2019

Ansikte mot ansikte Clinic: ÖPPET NU! Kolla in var här

"Focus" – NISAD:s Online-program för personer som är oroade över, eller diagnostiserats med, minnessvårigheter: VI SIKTAR på att ha detta öppet HT 2020 – Det finns några brittiska och irländska gruppsessio[ ]ner under 2019

– NISAD Milstolpar enhet www.nisad.org/units/milestones
Bestående:

ELK-Hälsa Under 12 underenhet www.nisad.org/units/milestones/under12

ELK-Hälsa 12-16 Underenhet www.nisad.org/units/milestones/12-16

ELK-Hälsa 16-20 Underenhet www.nisad.org/units/milestones/16-20

ELK-Hälsa Unga vuxnas underenhet www.nisad.org/units/milestones/youngadults

ELK-Hälsa 45 och över Underenhet www.nisad.org/units/milestones/45

ELK-Hälsa 60 och över Underenhet www.nisad.org/units/milestones/60

ELK-Hälsa 70 och över Underenhet www.nisad.org/units/milestones/70

Underenheten ELK-Health Uttr eda liv & dödlighet
Vid vissa tillfällen i våra liv kan de förändringar i våra kroppar som påverkar våra sinnen, som påverkar våra kroppar, vara överväldigande – eller åtminstone orsaka oss oro och oro. Åldersrelaterade milstolpar kan också påverka vår uppfattning om vår identitet negativt. Våra program hjälper individer att identifiera sig med sina värderingar – att hjälpa dem att leva ett rikt och meningsfullt liv.
Online Klinik: ÖPPNAR VINTER 2019-20

Ansikte mot ansikte Clinic: ÖPPET NU! Kolla in var här

"Milstolpar" – NISAD:s Online-program för personer som vill ha stöd vid tillfällen då deras liv förändras: VI siktar på att ha detta öppet hösten 2020 – Det finns några brittiska och irländska gruppsessioner[ ] under 2019

– NISAD-relationer www.nisad.org/units/relationships

Bestående:

ELK-Hälsa Personliga relationer www.nisad.org/units/relationships/personal

Och

Elk-hälsa arbetsrelationer www.nisad.org/units/relationships/work
Vi är en social art och kvaliteten på våra relationer har ett enormt inflytande på vårt välbefinnande och lycka. Men relationer – vare sig kärlek, familj, vän eller arbete – kan vara komplexa eller svåra (ibland båda) och vi behöver hjälp att navigera genom de möjliga riskerna.
Online Clinic: ÖPPNAR SOMMAREN 2020

Ansikte mot ansikte Clinic: ÖPPET NU! Kolla in var här

"Richte" – NISAD:s Online-program om att förbättra relationer: VI siktar på att ha detta öppet våren 2021 – Det finns några brittiska och irländska gruppsessi[ ]oner under 2019

– NISAD-www.nisad.org/units/sleep
Sömnen har en enorm effekt på allt i våra liv. Om vi är utvilade har vi mer mental och fysisk uthållighet och högre produktivitetsnivåer. Vi kan vara mer känslomässigt motståndskraftiga och kognitivt kreativa

Långsiktiga sömnproblem påverkar vår hälsa negativt, vårt humör, våra tankar – verkligen, vår dagliga existens. Brist på sömn är en kropp stat (även om det kan ha en enorm skadlig effekt på vårt psykologiska tillstånd). Vi arbetar med både de biologiska och psykologiska influenser som leder till dålig sömn.
Online Clinic: ÖPPNAR SOMMAREN 2020

Ansikte mot ansikte Clinic: ÖPPET NU! Kolla in var här

"Nidra" – NISAD:s Online-program om att förbättra kvaliteten på vår sömn: VI siktar på att ha detta öppet våren 2021 – Det finns några brittiska och irländska gruppsessioner under 2019
[ ]
– NISAD-stressenhet www.nisad.org/units/stress
Till skillnad från ångest, vilket är när vi har höga nivåer av oro för vår framtid, är stress en mänsklig mekanism för att öka vår effektivitet – även när vi kanske inte är i toppform. Stress är bra tills du har för mycket av det (tänk på stress som att vara som bränslet i bilen – för mycket och det översvämningar och kommer inte att gå!) Överskott-stress är ofta märkt som en känsla av att bara inte kunna klara.
Läs mer här

Ansikte mot ansikte Clinic: ÖPPET NU! Kolla in var här

"Erg" – NISAD:s Online-program för människor som känner vad de behöver göra är för mycket: VI siktar på att ha denna öppna höst 2020 – Det finns några brittiska och irländska gruppsessioner under 2019
Klinik: ÖPPET Läs mer här
Online-program: VI SIKTAR PÅ ATT HA DETTA ÖPPET TILL HÖSTEN 2020
[ ]
– NISAD stress-i-graviditet enhet www.nisad.org/units/stress-in-pregnancy
Det finns en anledning till att denna enhet inte bara är en underenhet till vår stressenhet – stress under graviditeten är en modern utmaning som kräver specialistbehandling – och vi har gjort detta i över ett decennium. När en kvinna upplever höga nivåer av stress, eller kontinuerlig lägre nivåer, studier visar att barnet, när det är fött, sannolikt kommer att vara mindre innehåll och mer fractious från födseln och är mindre kapabla att hantera stress ända in i vuxen ålder. Detta beror på att stresshormonet, kortisol, inte stoppas vid moderkakan – så ett ofött barn får samma nivåer av kortisol som henne eller hans mor.

Vi har en enormt stödjande specialistkliniker för att minska den typ av stress som ökar produktionen av kortisol av blivande kvinnor.

Läs mer här

Ansikte mot ansikte Clinic: ÖPPET NU! Kolla in var här

"Calm-baby" – NISAD:s Online-program för människor som känner vad de behöver göra är för mycket: VI siktar på att ha detta öppet hösten 2020 – Det finns några brittiska och irländska gruppsessioner under 2019
Klinik: ÖPPET Läs mer här
Online-program: VI SIKTAR PÅ ATT HA DETTA ÖPPET TILL HÖSTEN 2020

[ ]- NISAD typ 2 diabetes enhet www.nisad.org/units/type2
Typ 2 (eller sent insjuknat) diabetes är en sjukdom som ofta går obemärkt förbi tills det är för sent. Detta gäller för alla, men särskilt så för människor i SE asiatiska och söder om Sahara ursprung som tenderar att få vuxen-debuten diabetes mycket yngre än andra.
ÖPPNA Läs mer här

Ansikte mot ansikte Clinic: ÖPPET NU! Kolla in var här

"Type 2 Club" – NISAD:s Online-program för personer som är oroliga för, eller som har diagnostiserats med, vuxen-debuten diabetes: Vi siktar på att ha denna öppna höst 2020 – Det finns några brittiska och irländska gruppsessioner under 2019
Klinik: ÖPPET Läs mer här