Logo

Mitt sinne tror att

Reading Time: 2 minutes
On januari 27, 2021

Logo

Mitt sinne tror att

Reading Time: 2 minutes
On januari 27, 2021

vi misslyckas med sinnets vård. Vi misslyckas också med att vårda andra människors sinnen.

Mitt sinne tror att utbildning inom psykoterapi inte bara ska vara tillgänglig för de som angivit eller kategoriserats som någon med problem eller hinder. Utbildning ska vara tillgängligt för alla kvinnor, män och själva kärnan - nämligen barn.

Mitt sinne tror att varje enskild flicka och pojke bör äntra sina tonår och vuxna år med en förståelse för hur deras sinnen, känslor, humör och motiv fungerar för att kunna ta emot ansvar för världens välfärd med öppna armar.

Mitt sinne tror att varje enskild flicka och pojke bör äntra sina tonår och vuxna år med vetskap om att de kan få tryggt och stabilt stöd utan att behöva övertyga någon om att de behöver det.

Mitt sinne tror att varje enskild flicka och pojke bör äntra sina tonår och vuxna år med verktyg och resurser för att klara av livet i nöd och lust samt vara utrustade för när livet kommer i kläm för dem.

Varje enskild flicka och pojke bör äntra sina tonår och vuxna år med vetskap om att trygg och stabil hjälp finns tillgänglig för dem både snabbt och lätt. Helt utan trubbel, kötider, resor, utgifter eller känslor av skamsenhet.
Mitt sinne tror att varje barn kan, bör och måste stödjas för att ha totalt förtroende för sin egen dyrbarhet samt för sin plats i en hälsosam interaktion med sig själva, andra människor, andra varelser, deras miljö och deras roll i att vårda den ömtåliga och vackra planet som vi alla är beroende av.  
Mitt sinne tror att varje barn behöver ha en förståelse för den medfödda vänligheten och generositeten hos vår art samt hur ett fåtal människor missbrukar dessa egenskaper eftersom de tycker att makt är viktigare.

Mitt sinne tror att den nuvarande uppläggningen av psykoterapi har uteslutit både mitt samt otaliga vuxna och barns sinnen.

Att de otvivelaktigt goda avsikterna hos de som arbetar inom dessa fält har gjort att de flesta människor som behöver stöd inte vet hur man får det. De får vänta alldeles för länge och saknar dessutom medel för att få det stöd de behöver på grund av brist på innovation samt fasthållande vid regler som inte längre är lämpliga i multikulturella samhällen.
Mitt sinne tror att miljontals barn inte har resurser att vara så lyckliga som de kan vara när de växer upp. Och mitt sinne tror att det är en tragedi vi kan och måste ta itu med.

Mitt sinne tror att Sverige har en central roll i att få igenom dessa förändringar genom att visa exempel.

Tadhg Ó Séaghdha

Tadhg Ó Séaghdha

är klinisk psykoterapeut och grundare av NISAD tillsammans med professor Ray Kruse Iles. Detta är hans personliga reflektion i hans roll som skapare av Lund-initiativet.