ELK.Health: our revolutionary clinics and programmes

We work with stress, anxiety, depression and many conditions where behaviour change can make a difference.   

Anxiety

Alleviating the distress of anxiety so we feel we can cope again.

Anxiety

Alleviating the distress of anxiety so we feel we can cope again.

We are Pioneers

Fighting for better emotional and physical health

Globally. Locally. Affordably.

BFM - Body-Fat Management

Size is not about weight. Throw away the scales! The revolutionary NoWeigh programme.

Story-based Clinical Methodology

Humans have always told stories to pass on learning. With this approach, we can find learning new skills easier.

Depression

Depression can rob us of all hope.  Let's take our lives back.

Stress

Feeling too much pressure?  We can learn to skilfully manage our stress.

The story of Erik the elk

Erik is the star of a lot of our stories and animations. Find out about Erik's own story and ELK.Health.

Health challenges are like buses

...often more than one come along at once.
We look at the whole story.  Why do we study what we study?

Emotional Health

What is emotional health and why is it so important?

CalmBaby

Stress in pregnancy is a modern challenge that requires specialist treatment.

The latest research and the work we're doing

The latest research and the work we're doing

Covid19 – Anledningen till att vissa människor följer regler och andra inte

Ansiktsmasker, socialt avståndstagande, isolering och nedstängning Dessa är alla nya begrepp för de flesta människor, men ändå så bekant ett par...

Gör människor som inte bär ansiktsmasker dig arg? Hur man släpper ansiktsmask raseri

Här i Storbritannien, varifrån jag skriver, det har varit en ovanlig sommar - gör det bästa vi kan för att komma ut och om och njuta av oss själva...

Att föra ångest i graviditet

Det kan finnas många anledningar till varför en mamma-till-vara kan ge ångest i hennes graviditet. Om detta gäller för dig du vet att du inte är...

5 Skäl att få mer tacksamhet i ditt liv

Det finns gott om forskning som visar medvetet utveckla mer tacksamhet och tacksamhet är mycket bra för oss både fysiskt och mentalt.   Dessa är...

Hur intryckshantering påverkar våra relationer

Impression management – en socialpsykologteori om hur och varför vi försöker påverka andra människors uppfattning om oss Tänk dig att gå ner på...

Varför tron att COVID-19 PCR-testet är "helt korrekt" är falsk

Efter att ha varit involverad i klinisk diagnostisk testning hela min vetenskapliga karriär, en sak jag kan säga med säkerhet (och viss ironi) är...

Following us on social media

Connect, follow and have a conversation with us.